Služby

Dodáme Vám dáta nehnuteľností prehľadne vo formáte Excel s možnosťou následnej filtrácie.

Vyhľadanie nehnuteľností v oblasti Vášho záujmu

Vhodné pre investorov/maklérov, ktorí chcú vyhľadať nehnuteľnosti v oblasti pôsobenia. Vašim požiadavkám medze nekladieme. Sami si presne určíte, aké dáta chcete. Vyhľadáme a oslovíme majiteľov nehnuteľností podľa Vašich špecifikácií.

 • Nehnuteľnosti len v oblasti Bratislava I a len napr. činžovné domy, rodinné domy, bytové jednotky.
 • Nehnuteľnosti, ktoré majú viac spolumajiteľov alebo nehnuteľnosti len s jedným majiteľom.
 • Nehnuteľnosti, u ktorých v posledných 5 rokoch nedošlo k žiadnemu predaju podielu.
 • Nehnuteľnosti, u ktorých je spoluvlastník cudzinec a svoj podiel zdedil.
Zobraziť viac

Cena (okres bez DPH)

150 – 1990 €/okres

Dáta dedičstva

Vhodné pre investorov/maklérov, ktorí chcú plošne osloviť v požadovanej lokalite majiteľov nehnuteľností, u ktorých prebehlo dedičské konanie.

 • Pripravíme Vám prehľadné Excely nehnuteľností (domy/byty/pozemky), u ktorých prebehlo dedičstvo.
 • Budete prvý, kto nových majiteľov osloví.
Zobraziť viac

Cena (okres bez DPH)

150 – 1990 €/okres

Nehnuteľnosti so zálohom

Vhodné pre hypotekárnych maklérov k osloveniu na refinancovanie hypotéky i pre investorov, ktorí vyhľadávajú nebankové zálohy s cieľom refinancovania.

 • Získate prehľad nehnuteľností, ktoré sú financované bankovými a nebankovými inštitúciami.
 • Vyhľadáme nehnuteľnosti v zástavách konkrétnych inštitúcií.
Zobraziť viac

Cena (okres bez DPH)

150 – 1990 €/okres

Nehnuteľnosti v exekúcii

Vhodné pre investorov/maklérov, ktorí chcú vyhľadať nehnuteľnosti v exekúcii k osloveniu.

 • Získate časový náskok pred samotnou dražbou a konkurenciou.
 • Oslovíte majiteľov priamo prostredníctvom personalizovaných listov.
 • Môžete dlžníka oddlžiť a za zvýhodnenú cenu nehnuteľnosť odkúpiť.
Zobraziť viac

Cena (okres bez DPH)

150 – 1990 €/okres

Dáta súpisov majetku

Vhodné pre investorov/maklérov, ktorí chcú poznať podrobnú majetkovú štruktúru svojho, prípadne iného vybraného subjektu.

 • Zostavíme Vám súpis nehnuteľností konkrétnych subjektov.
Zobraziť viac

Cena

3.9 €/jednotka

Dáta lesných pozemkov

Vhodné pre spracovateľov drevnej hmoty, ťažbárov, revírnikov i ochrancov.

 • Pripravíme dáta lesných pozemkov v území Vášho záujmu.
 • Umožní jednoduché vyhľadanie majiteľov k osloveniu.
 • Poskytne prehlaď Vášho vlastníctva.
Zobraziť viac

Cena (okres bez DPH)

150 – 1990 €/okres

Dáta poľnohospodárskej pôdy

Vhodné pre poľnohospodárov aj investorov/maklérov, ktorí chcú plošne osloviť v požadovanej lokalite majiteľa nehnuteľností.

 • Pripravíme Vám prehľadné Excely majiteľov nehnuteľností (orná pôda, sady, vinice, trvalé trávne porasty atď.).
 • Pomocou filtrov cielene oslovíte majiteľa podľa Vašej požiadavky (napr. väčšia výmera ako…, iba vlastníky viníc, majiteľov žijúcich v inom okrese, ako je pôda atď.).
 • Oslovíte majiteľa priamo prostredníctvom personalizovaných listov.
 • Evidencia majiteľov zo zahraničia.
 • U každého majiteľa evidujeme celkovú výmeru, bonitu jednotlivých pozemkov, vecné obmedzenia a ďalšie údaje.
Zobraziť viac

Cena (okres bez DPH)

150 – 1990 €/okres

Rozposlanie listov

Pre Vami objednané dáta nehnuteľností zabezpečíme hromadné oslovenie formou personalizovaných listov, a to vrátane:

 • Menného oslovenia.
 • Špecifikácie konkrétnej nehnuteľnosti.
 • Konkrétnej ceny (generovanej podľa parametrov z analýzy).
 • Všetkých Vašich ďalších špecifikácii.
 • Cieľom je vytvoriť personalizovaný list, ktorý svojou ponukou zaujme cieľovú skupinu Vášho záujmu i podnikania.
Zobraziť viac

Cena

0.89 €/list

(podľa množstva)

150 €/príprava