Reforma exekúcií dopomohla ku konsolidácii exekútorských úradov, skrátila sa aj dĺžka konaní

Novela Exekučného poriadku, ktorá je v praxi od roku 2017, dopomohla ku konsolidácii exekútorských úradov. Ako v tlačovej správe uvádza rezort spravodlivosti, vyplýva to z analýzy jeho analytického centra. Kým ku koncu roka 2016 bolo na Slovensku 323 exekútorských úradov, na konci roka 2020 ich bolo 266.

Pokles podľa ministerstva rovnako badať aj v prípade exekútorských koncipientov. Za obdobie rokov 2017 a 2020 nebol nikto vymenovaný za súdneho exekútora.

Rovnomerné zaťaženie

„Priemerná dĺžka exekučného konania sa od apríla 2017 znižuje, čo naznačuje jeho postupné zefektívňovanie. Od vydania poverenia po ukončenie spravidla prebieha samotná činnosť exekútora, čo tvorí najdlhší čas z celého konania. Exekúcia v takom prípade trvá v priemere 10 mesiacov,“ uvádza ministerstvo spravodlivosti.

Zároveň konštatuje, že najdlhšie trvala exekúcia v období, keď zákon vstúpil do účinnosti. „Naopak, najkratšie lehoty v exekúcii možno vidieť v prvej polovici roka 2021,“ uvádza rezort.

Vďaka novele sa podľa ministerstva čiastočne naplnil aj zámer rovnomerného zaťaženia exekútorov. „V rámci obvodov krajských súdov sú exekútori zaťažovaní rovnomerne, výrazné rozdiely však pretrvávajú medzi krajmi navzájom. V priemere najviac zaťažení sú exekútori v obvode Krajského súdu Nitra (3 378,87 vecí na jedného exekútora), najmenej v obvode Krajského súdu Bratislava (1 482,18 vecí na jedného exekútora),“ informuje rezort.

Náhodný výber exekútorov

Zároveň podľa neho novela priniesla aj vyššiu ochranu dlžníkov. „Zlepšila procesnú ochranu, zvýšila sumy, ktoré nemožno exekúciou postihnúť a zaviedla možnosť uhradiť exekúciu do 2 000 eur v splátkach, prípadne odložiť si exekúciu zo sociálnych dôvodov,“ uvádza ministerstvo.

Novela zároveň zrušila spodnú hranicu odmeny pre exekútora v prípade peňažných exekúcií a zaviedla paušálnu náhradu 60 eur za výdavky. Analytická správa podľa ministerstva ukazuje ale aj nedostatky pri sledovaní exekučného konania.

„Nie sú dostupné viaceré údaje do 31. marca 2017. Nedajú sa preto porovnať dĺžky exekučných konaní pred novelou a po nej. Zároveň nie sú dostupné spoľahlivé údaje o vymožiteľnosti exekúcií, ani dáta na sledovanie dôvodov zastavenia exekúcií,“ dodal rezort.

Novelou Exekučného poriadku v roku 2017 bol zriadený jeden exekučný súd, konkrétne v Banskej Bystrici. Rovnako bol zavedený náhodný výber exekútorov.

Zdroj: https://www.webnoviny.sk/reforma-exekucii-dopomohla-ku-konsolidacii-exekutorskych-uradov-skratila-sa-aj-dlzka-konani/

Foto: https://img.cas.sk/cas/1280px-c2/1543227.png