Slovenské lesy nie sú podľa Národného lesníckeho centra drancované, ťažba dreva vraj z roka na rok klesá

Národné lesnícke centrum (NLC) nesúhlasí s tvrdeniami, že slovenské lesy sú drancované. Výmera lesov na Slovensku sa podľa NLC naopak dlhodobo zvyšuje. Kým v polovici 19. storočia bola lesnatosť SR len 28 %, dnes je na úrovni viac ako 41 %.

Údaje zo Zelenej správy za rok 2020 tiež podľa lesníkov dokazujú, že ťažba v národných parkoch kontinuálne klesá. Za posledný rok klesla takmer na polovicu ťažieb predchádzajúcich rokov. NLC o tom informovalo v piatok.

Vyhlásenia nie sú ničím podložené

„Verejnosť je v ostatnom čase konfrontovaná s vyhláseniami ohľadne drancovania lesov na Slovensku. Tieto vyhlásenia však nie sú ničím podložené,“ uviedlo NLC.

Vďaka prísnej lesníckej legislatíve sa na Slovensku svojvoľne nemôže meniť využitie krajiny, na ktorej bol akýmkoľvek spôsobom odstránený les.

„Či už ide o plánovanú obnovu, alebo o kalamitné plochy, každá plocha, ktorá lesom porastená bola, v budúcnosti lesom aj zostane. Nie je tomu tak všade vo svete a lesné pozemky sa pretvárajú na pasienky, či plantáže,“ doplnilo NLC.

Viac dreva narastie, než sa vyťaží

Nemenej dôležitým faktom podľa NLC je, že lesníci v roku 2020 vysadili takmer 35 miliónov sadeníc. Ďalších minimálne 200 miliónov stromčekov vyrástlo z prirodzeného zmladenia. Naproti tomu, ťažba dreva sa kontinuálne znižuje a v roku 2020 bola dokonca najnižšia od roku 2005.

Podiel ročnej ťažby dreva pod 80 % z celkového ročného prírastku poukazuje na udržateľnosť obhospodarovania našich lesov.

„Zjednodušene možno povedať, že viac dreva narastie, ako sa vyťaží. V lesoch tak dnes podľa dostupných údajov rastie viac ako 1 miliarda stromov s priemerom kmeňa hrubším ako 10 centimetrov,“ uzavrelo NLC.

Zdroj: https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/statny-podnik-lesy-sr-sa-od-noveho-roka-zmeni-odberatelom-dreva-stanovi-jasne-pravidla/

Foto: https://cdn.webnoviny.sk/sites/32/2019/03/lesy-676×395.jpg